กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดหาบุคคล ลงทะเบียน และต้อนรับผู้เข้าร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563


 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดหาบุคคล ลงทะเบียน และต้อนรับผู้เข้าร่วมงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดหาบุคคลเข้าร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมมอบหมายหน้าที่ กำหนดผู้รับผิดชอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น13 สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน