กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดหาบุคคล ลงทะเบียน และต้อนรับผู้เข้าร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2563


 

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดหาบุคคล ลงทะเบียน และต้อนรับผู้เข้าร่วมงานวันสตรีสากล ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดหาบุคคลเข้าร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2563 พร้อมมอบหมายหน้าที่ กำหนดผู้รับผิดชอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น13 สำนักปลัดกระทรวงแรงงาน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม