กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ช่วยเฝ้าระวังดูแลแรงงานให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย


วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการบริหารชมรมเครือข่ายคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ให้มีความเข้มแข็ง หวังช่วยสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง และเป็นกระบอกเสียงในการแจ้งเบาะแสการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าวให้เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม