กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี


วันที่ 29 มกราคม 2563 นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยในเวลา 9.30 น. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานในสถานประกอบการ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ เอส ที เอเชียแปซิฟิก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และในเวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาซ่อมถังและพ่นสีรถยนต์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๗ จังหวัดอุบลราชธานี


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม