กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ผลักดันมาตรฐานแรงงานไทย เสริมสร้าง CSR ในสถานประกอบการ


 

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์ตัน ปราค์สวีท กรุงเทพฯ นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.)
เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้แทนสถานประกอบการที่สนใจนำมาตรฐานแรงงานไทยไปใช้ในพื้นที่เขตพญาไท
เขตราชเทวี เขตห้วยขวาง และเขตดินแดง ที่ให้ความสนใจในการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน ๒๐ คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยต่อไป


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม