กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดพิธีส่งมอบงานจากรองอธิบดีในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน


วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับมอบงานในภารกิจของรองอธิบดี นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ที่ได้รับการพิจารณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้บริหารกรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุรชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน