กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.จัดพิธีส่งมอบงานจากรองอธิบดีในโอกาสที่ได้รับการพิจารณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับมอบงานในภารกิจของรองอธิบดี นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ที่ได้รับการพิจารณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน โดยมีผู้บริหารกรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุรชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


รับข่าวสารกรม