กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพนิติกรให้เกิดทักษะฟ้องแก้ต่างคดีให้กับลูกจ้างในศาลแรงงาน


วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย หลักสูตร การว่าความในศาลแรงงาน เพื่อเพิ่มพูนทักษะ สร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมคดีก่อนเข้าสู่การพิจารณาคดีของศาลไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสำนวน การจัดเตรียมพยานหลักฐาน การวางรูปคดี และพิจารณาคดีในศาล ให้สามารถฟ้องแก้ต่างคดีให้กับลูกจ้างในศาลแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นิติกร และผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 35 คน ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค ดินแดง กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line