กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.อบรมเชิงปฎิบัติการ Training the Trainers โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง


วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Training the Trainers ให้แก่พนักงานตรวจแรงงาน และเจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลาง และ 22 จังหวัดชายทะเล ตามโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ โรงแรมโนโวเทล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line