กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.อบรมเชิงปฎิบัติการ Training the Trainers โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง


วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ Training the Trainers ให้แก่พนักงานตรวจแรงงาน และเจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลาง และ 22 จังหวัดชายทะเล ตามโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore Rights Project) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ณ โรงแรมโนโวเทล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม