กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์


วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองผลการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2563 รวมถึงการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับคู่สมรสของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ตุลาคม 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

รับข่าวสารกรม