กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. พัฒนาองค์ความรู้การตรวจความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง


วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้การตรวจความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรการป้องกันอันตรายจากการทำงานบนที่สูง สามารถตรวจกำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงได้ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงมีความปลอดภัยในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย พนักงานตรวจความปลอดภัยสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 150 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน