กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. พัฒนาองค์ความรู้การตรวจความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง


วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้การตรวจความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง เพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรการป้องกันอันตรายจากการทำงานบนที่สูง สามารถตรวจกำกับ ดูแล ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงได้ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงมีความปลอดภัยในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย พนักงานตรวจความปลอดภัยสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 150 คน


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม