กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.รับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อHIV


วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับมอบประกาศเกียรติคุณภาคีเครือข่ายลดการตีตราและ
เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อHIV จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานเครือข่ายในการรณรงค์ส่งเสริม
เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อHIV ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยมีนายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นายจักรทิพย์ กล่ำเสือ
เลขานุการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม 1210  
อาคารภูมิสิมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม