กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.รับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานภาคีเครือข่ายลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อHIV


วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับมอบประกาศเกียรติคุณภาคีเครือข่ายลดการตีตราและ
เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อHIV จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานเครือข่ายในการรณรงค์ส่งเสริม
เพื่อลดการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อHIV ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยมีนายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นายจักรทิพย์ กล่ำเสือ
เลขานุการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และนางสาวประนอม อยู่เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม 1210  
อาคารภูมิสิมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line