กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมรับฟังแถลงข่าวเปิดตัว แอปพลิเคชัน “รวมช่าง”


วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวเปิดตัว แอปพลิเคชัน “รวมช่าง” เพื่อให้บริการประชาชน ในการค้นหารายชื่อช่างที่มีทักษะฝีมือดี มีมาตรฐาน ซึ่งผ่านการอบรมหรือมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถแล้ว โดยให้บริการจำนวน 3 ช่าง ได้แก่ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องปรับอากาศ และ ช่างประปาและสุขภัณฑ์ โดยมีนายอภิญญา สุจิตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line