กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว


วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว รุ่นที่ 1เพื่อพัฒนาความรู้กฎหมายแรงงานนอกระบบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยแรงงานต่างด้าว และแรงงานไทยในภาคเกษตร จำนวน 50 คน ณ ไร่ชาสุวิรุฬห์ ชาไทย อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม