กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผอ.กองนิติการร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน


วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายอนุชา จันทราเกษร ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมอบจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน ออกอากาศทางสถานี Thai PBS ในประเด็นการให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง กรณีบริษัทรถทัวร์ที่นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ทั้งนี้หลังจากจบการสนทนาในรายการ ผู้อำนวยการกองนิติการพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ได้ร่วมชี้แจงสิทธิตามกฎหมาย และแนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้แทนลูกจ้างด้วย ณ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน