กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. พัฒนาสมรรถนะหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย


วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จำนวน 25 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมฮิพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน