กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. พัฒนาสมรรถนะหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย


วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ ข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคเอกชนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ จำนวน 25 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมฮิพ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม