กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการลูกจ้าง


วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้กับพนักงานตรวจแรงงาน นิติกร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน