กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1506 กด 3

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการลูกจ้าง


วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้กับพนักงานตรวจแรงงาน นิติกร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกองทุนฯ และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพ


พฤษภาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

รับข่าวสารกรม