กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.รับหนังสือจากสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์ที่ขอให้กรมพิจารณาประเด็นสถานประกอบกิจการหยุดกิจการชั่วคราว


 

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายอนันต์ บวรเนารักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หารือและรับหนังสือจาก นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และผู้แทนสหภาพแรงงานวิงสแปนสัมพันธ์และคนทำงานสนามบินแห่งประเทศไทย ซึ่งขอให้กรมพิจารณาประเด็นสถานประกอบกิจการหยุดกิจการชั่วคราวโดยเหตุสุดวิสัย โดยมี นางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้เชี่ยวเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์ นายธานี ศิริล้น ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ ซึ่งจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างต่อไป ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line