กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้บริหาร กสร. รับมอบเจลแอลกอฮอล์พร้อมส่งต่อหน่วยปฏิบัติใช้ป้องกัน COVID-19


วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ลานด้านล่างอาคารกระทรวงแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบเจลแอลกอฮอล์จากบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 250 ลิตร (50 แกลลอน) ที่สนับสนุนให้กรมนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้มาติดต่อราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ "ไวรัสโคโรนา" หรือ COVID-19 ซึ่งจะได้ส่งมอบไปยังหน่วยปฏิบัติต่อไป


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line