กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 6/2563


วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 6/2563 เพื่อรับทราบคำร้องตามมาตรา 120 ที่นำเสนอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้พิจารณา และรายงานการดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการที่ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติ รวมถึงคำร้องที่ได้ยุติในชั้นศาลแรงงานกลาง และที่ยุติได้โดยการตกลงกันระหว่างนายจ้างลูกจ้าง นอกจากนี้ยังได้พิจารณาคำร้องตามมาตรา 120 ของสถานประกอบกิจการ จำนวน 3 แห่ง มีลูกจ้างเกี่ยวข้อง จำนวน 28 คน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน