กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมหารือ CP ALL สร้างความร่วมมือในการจัดทำสถานประกอบการสีขาว


วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วย นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดี หารือร่วมกับผู้บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานผ่านกิจกรรมสถานประกอบการสีขาว ซึ่งจะได้นำเกณฑ์ที่กรมกำหนดไปใช้ ในเซเว่น-อีเลฟเว่น และคู่ค้าของบริษัท ณ ห้องประชุมสำนักอธิบดี ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน