กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการข้อมูลการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย


วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการข้อมูลการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เพื่อหาข้อสรุปที่ชัดเจนร่วมกันในการรายงานข้อมูลการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย รูปแบบ ค. การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะ เพื่อการผลิต และขนส่งยาเสพติด ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ สำนักงานป.ป.ส


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน