กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ส่งเสริมความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัย (Ageing Society) อย่างมีคุณภาพ


วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้แก่แรงงานนอกระบบเพื่อก้าวสู่สังคมสูงวัย (Ageing Society) รุ่นที่ 2 ที่จัดขึ้นเพื่อให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ และมีโอกาสได้รับทราบสถานการณ์ด้านแรงงานที่เป็นปัจจุบัน ได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน ณ โรงแรมเลอเอราวัณพังงา จังหวัดพังงา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน