กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงานวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการแรงงานเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นหลักการขอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมาตรา 4 และมาตรา 11/1 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ณ ห้องประชุมคณะกรรมธิการ (สผ.) 404 อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพฯ


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน