กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. พัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาท


    วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน เพื่อให้พนักงานประนอมข้อพิพาทได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงาน และข้อขัดแย้งให้ยุติลงได้ด้วยความรวดเร็ว ราบรื่น ทันต่อสถานการณ์ และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมครัวอิ่มสุข อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน