กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน


วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (ฉบับสมบูรณ์) ประจำปี 2562 ของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน รวมถึงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2562-2566 และแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีผู้บริหารกรมและผู้แทนจากกรมบัญชีกลางร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน