กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมประชุมการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการแรงงาน


วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการแรงงานให้เป็นหน่วยงานระดับกรม และเป็นคลังสมองข้อมูลด้านเศรษฐกิจการแรงงานที่จะนำมาใช้วิเคราะห์ วางทิศทางกระทรวงแรงงานให้มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี นางโสภา เกียรตินิราชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมหารือครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมปลัดกระทรวงแรงงาน ชั้น 7 กระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน