กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ของกระทรวงแรงงาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนำโดย นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางอุดมลักษณ์ สอนสารี และนางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และข้าราชการร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม จอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน