กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย


      วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เรื่องการพัฒนากฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมี นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดี บรรยายพิเศษในหัวข้อ แนวทางแรงงานสัมพันธ์ตาม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ณโรงแรม Eco moment Beach Resort อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
 

ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน