กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รมว.แรงงาน เปิดเสวนา "การจ้างงานและคุ้มครองสิทธิแรงงาน"


      วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเสวนา เรื่อง การจ้างงานและคุ้มครองสิทธิแรงงาน โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ บวรเนารักษ์ รองอธบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธี กิจกรรมดังกล่าว จัดโดย สภาองค์การลูกจ้างแรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ภาคีสังคมแรงงานสู้วิกฤตโควิด และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES) ที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ตัวอย่างที่ดีในการบรรเทาผลกระทบโควิด - 19 ต่อผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะการชะลอการเลิกจ้างด้วยมาตรการทำงานในเวลาที่สั้นลง (short time work) อีกทั้งจะได้เสนอแนวทางการปรับปรุงกลไกการคุ้มครองสิทธิแรงงานให้เท่าทันต่อความท้าทายที่เกิดจากวิกฤต เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานหลังโควิด – 19 ในโอกาสดังกล่าวนายอนันต์ บวรเนารักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ การจ้างงาน-ตัวอย่างที่ดี และหัวข้อ เลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม-กลไกคุ้มครองแรงงานในช่วงวิกฤต สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนองค์กรนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน นักวิชาการแรงงาน จำนวน 70 คน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน