กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ต้อนรับผู้แทนบริษัท คาราบาว กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด


      วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับนายพิเศษ จียาศักดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกฎหมาย บริษัท คาราบาว กรุ๊ป (มหาชน) จำกัด นำคณะเข้าพบเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการลดการประสบอุบัติจากการทำงาน และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการดำเนินการร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Safety & Health Thailand ของกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศนโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายสำคัญของบริษัท รวมถึงบริษัทในเครือ และ Supply contract โดยมี นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน