กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร จังหวัดสิงห์บุรี


        วันที่ 25 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2563 นำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นาย อภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รวบรวมและถวายปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บูรณะพระอารามหลวง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,465,967 บาท


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line