กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 11/2563


       วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ 11/2563 เพื่อรับทราบผลคำร้องตามมาตรา 120 (การย้ายสถานประกอบกิจการ) ที่ยุติในศาลแรงงานกลาง จำนวน 4 เรื่อง และคำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่ถูกฟ้องเพิกถอนคำสั่งต่อศาลแรงงาน จำนวน 5 คดี รวมทั้งพิจารณาคำร้องตามมาตรา120 ของสถานประกอบกิจการ 1 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 20 คน โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดี ผู้แทนภาครัฐ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง –ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line