กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ


     วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30น. นาย อภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อทราบประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องแนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ และค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และร่วมกันพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ กสร. ในส่วนกลาง โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้บริหารกรมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line