กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง


     วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมต้อนรับ Mr.Dominic Thomson รองผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation : EJF) และผู้จัดการโครงการประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงานโดยเฉพาะแรงงานในภาคประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และการให้ความช่วยเหลือแรงงานประมงไทยนอกน่านน้ำ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line