กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ


    วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากหินลิกไนต์ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โรงงาน MLT 1 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยได้สอบถามและกำชับถึงการดูแลพนักงานให้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line