กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. หารือแนวทางความร่วมมือในการจัดโครงการศาลแรงงานเคลื่อนที่กับศาลแรงงานกลาง


     วันพุธที่16 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ต้อนรับ นางสาวสุนาฏ หาญเพียรพงศ์ เลขานุการศาลแรงงานกลางและคณะ ขอเข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดโครงการศาลแรงงานเคลื่อนที่ในเดือน มกราคม – กันยายน 2564 ที่ต้องการช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้านแรงงาน รวมทั้งการให้บริการข้อมูลและคำปรึกษาในด้านข้อกฎหมาย นอกจากนี้ยังได้พูดคุยในประเด็นปัญหาการขอขยายระยะเวลาวางเงินต่อศาลเพื่อฟ้องคดีของนายจ้าง กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 สำนักอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line