กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมประชุมด่วนผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน


    วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมด่วนผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน เพื่อกำชับให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกพื้นที่ ชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้างสถานประกอบการให้ร่วมมือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี รวมถึงจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองโรค เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line