กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยม กำกับ ดูแลการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ กสร.


วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วย นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดี ตรวจเยี่ยม กำกับ ดูแลการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จำนวน 40 อัตรา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการสอบ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ covid 19 ให้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งนี้ มีผู้มาเข้าสอบ จำนวน 2,424 คน จากผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบจำนวน 4,642 คน คิดเป็นร้อยละ 52.22 ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน