กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เปิดอบรมโครงการ Startup เทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 1


     วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมผ่านระบบ Video Conference โครงการ Startup เทคนิคการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ 1 เพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้กับพนักงานตรวจความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่มีคุณสมบัติในการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 ณ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน