กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม เพื่อรับทราบความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารสนเทศและการให้บริการ e-Service และพิจารณาโครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และแสดงผลเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีอวกาศและนวัตรกรรมภูมืสารสนเทศผ่าน Gistda Portal ภายใต้แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน