กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ฝึกอบรมสร้างพี่เลี้ยงคุณภาพไว้สอนงานให้ข้าราชการใหม่


      วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างและพัฒนาการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยงของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการสอนงาน และการเป็นพี่เลี้ยงที่มีคุณภาพ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ของกรม รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมลักษณะการทำงานของกรม โดยมี นางอุดมลักษณ์ สอนสารี นางโสภา เกียรตินิรชา นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดี และผู้บริหารกรมเข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์ กรุงเทพมหานคร


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน