กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. แถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564


       วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน ในการแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด "แรงงานสตรีรวมพลัง ฝ่าวิกฤติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน" เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีทำงานดีเด่น และกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานว่า เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม นี้ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่กรุงเทพฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบโล่รางวัลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้แก่สตรีทำงานดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 32 คน จาก 8 ประเภทรางวัล การเสวนาจากสตรีผู้ที่เคยได้รับรางวัลสตรีทำงานดีเด่นในปีที่ผ่านมา และกิจกรรมแสดงนิทรรศการของสตรีทำงานดีเด่น การแสดงผลิตภัณฑ์ของสตรีผู้ประกอบ อาชีพอิสระดีเด่น เป็นต้น


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน