กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร.ร่วมประชุมกับคณะอนุ กรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงาน


    วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเชิงนโยบายและกฎหมายแรงงานในคณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นแนวทางการคุ้มครองแรงงานในการจ้างงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.) 415 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน