กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมหารือสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กรณีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ภายในแคมป์ก่อสร้าง


     วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะผู้บริหารให้สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและคณะเข้าพบ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ภายในแคมป์ก่อสร้างขนาดใหญ่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางในเชิงปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ถูกต้องเพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดภายในแคมป์แรงงานก่อสร้างด้านที่อยู่อาศัย ตลอดจนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยต่อแรงงานทุกภาคส่วน โดยมีนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและผู้บริหารกระทรวงแรงงานเข้าร่วมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line