กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. นำผู้บริหารบริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) พบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อมอบหน้ากากอนามัย 100,000 ชิ้น ให้ผู้ใช้แรงงาน


       วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นำผู้บริหารบริษัท ปตท.น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณสมยศ คงประเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ศักยภาพองค์กร คุณณัฐพล ชูจิตารมย์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร คุณวรรณวิสาข์ สู่ศุภอรรถ ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และคุณสมพงษ์ ไกรอุดม ผู้จัดการ สังกัด ฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เข้าพบเพื่อรับมอบหน้ากากอนามัย (Face mask) จำนวน 100,000 ชิ้น (100 ลัง) เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ใช้แรงงาน นำไปใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยมีผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องโถงชั้น 6 สำนักรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line