กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงเทียบเท่าระดับสากล

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. รับมอบข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามโครงการ “ด้วยรักและห่วงใยจากใจ กระทรวงแรงงาน” และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง “อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย”


     วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับมอบข้าวสาร จำนวน 2,000 กิโลกรัม จากโรงพยาบาลซีเมด ลีฟวิ่งแคร์ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ตามโครงการ “ด้วยรักและห่วงใยจากใจ กระทรวงแรงงาน” ของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้จัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมและส่งมอบกำลังใจให้ผู้ใช้แรงงานในโครงการก่อสร้าง “อาคาร 20 ปี ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย”


รับข่าวสารกรม