กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย


       วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมเป็นเกียรติในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านความปลอดภัย โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธี มีผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกรม และผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศกว่า 300 บริษัท ร่วมเป็นเกียรติ ภายในงาน ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน