กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการอบรมกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ภายใต้แคมเปญ “ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ” เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน “Safety Service ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน”


          วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมมอบของขวัญปีใหม่ 2566 ภายใต้แคมเปญ “ให้ ฟรี ลด แรงงานสุขใจ” เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน “Safety Service ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน” โดยมี นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน นางขนิษฐษา กองเงิน ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๑๒ (มีนบุรี) เข้าร่วมเป็นเกียรติ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมฯ จำนวน 500 คน ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 12 (มีนบุรี)

          การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี ด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และการวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง การใช้เครื่องมือ Fault Tree Analysis (FTA) โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหิดล


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน