กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กสร. ร่วมมือกับ ศาลแรงงานกลาง จัดกิจกรรมให้บริการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่” ครั้งที่ 1/2566


          วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.45 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ให้การต้อนรับ นายพงษ์รัตน์ เครือกลิ่น อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางและคณะ ในการจัดกิจกรรมให้บริการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2566 กรมฯ ได้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมการให้บริการ "ศาลแรงงานเคลื่อนที่" ภายใต้โครงการอำนวยความยุติธรรมและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งกำหนดจัดขึ้น 6 ครั้ง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ถึงเดือนกรกฎาคม 2566 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 โดยมี นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน

          กิจกรรมการให้บริการ "ศาลแรงงานเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกให้บริการเคลื่อนที่ร่วมกับศาลแรงงานกลาง เพื่อเป็นทนายความรับว่าต่างหรือแก้ต่างคดีแรงงาน และเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงสวัสดิการของนายจ้าง ลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน รวมถึงการให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานก่อนฟ้อง ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง รับฟ้องคดีเคลื่อนที่ และการให้ความรู้และบริการต่างๆ แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน