กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รายการ #สถานีประชาชนยกกำลังสาม ผ่านทางออนไลน์ของช่อง Thai PBS


            วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 15.15 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมาย นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์รายการ #สถานีประชาชนยกกำลังสาม ประเด็น กระทรวงแรงงาน ประสานนายจ้าง “ไรเดอร์สะดวกซื้อ” จ่ายค่าจ้างแล้ว ผ่านทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก ยูทูป และทวิตเตอร์ ของช่อง Thai PBS


ข้อมูลบริการ

ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2024 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Facebook Twitter Youtube Line