กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
Department of Labour Protection and Welfare

แรงงานมีปัญหา โทรปรึกษา สายด่วน 1546

 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

อธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


     วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งการจัดอบรมโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเทคนิคที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานแก้ไขข้อพิพาทและข้อขัดแย้งให้ยุติได้ด้วยความรวดเร็ว ราบรื่น ทันต่อสถานการณ์ และยกระดับพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นายจ้าง ลูกจ้าง สามารถทำงานร่วมกันอย่างสงบสุข ลดความขัดแย้งในสังคมแรงงาน กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 20 – 23 มีนาคม 2566 โดยมีนางสาวรัดเกล้า เชาวลิต ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นางนพรัตน์ นิพัทธ์ธีรนันท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง นายสายชล แจ่มแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิด ภายหลังพิธีเปิด อธิบดี กสร. และผู้เข้าร่วมพิธีเปิดได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมไมดาส 2 โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


ร้องเรียน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 149 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 e-Mail: info@labour.mail.go.th
รับ-ส่งหนังสือราชการ e-Mail: saraban@labour.mail.go.th

© 2023 Your Company. All Rights Reserved.

Facebook Twitter Youtube Line - ปรึกษาปัญหาแรงงาน